Our about เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีแอล เทคแอนด์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ซีแอล เทคแอนด์ซัพพลาย จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดทดสอบอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม สู่ลูกค้าในหลายประเภท ได้แก่ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine), Top Load Tester, เครื่องทดสอบแรงเสียดทานของวัสดุ(Friction Tester), เครื่องวัดความหนาแน่น (Density), OVEN, Oil Bath Water Bath, Incubator, Electronic Balance, เครื่องวัดความหนืด (Viscometer), Evaporator เครื่องตัดชิ้นงาน (Die Cutter) และเครื่องทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี พร้อมให้บริการปรับปรุง Upgrade เครื่องมือวัดและทดสอบ บริการออกแบบชุดจับชิ้นงานสำหรับการทดสอบมาตรฐานต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง กระดาษ และชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ เป็นต้น

Vision

บริษัท ซีแอล เทคแอนด์ซัพพลาย จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ ในการเป็นตัวแทน จำหน่ายเครื่องมือวัดทดสอบ และการให้บริการอย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

Mission

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท บริษัทฯ จึงได้กำหนดภารกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

-เสริมสร้างความรู้และทักษะการทำงานให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

-การแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

-การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สโลแกน

“มุ่งมั่นคุณภาพ ครบครันความต้องการ บริการทันเวลา พัฒนาต่อเนื่อง”

X